Egyesület

Egyesületünk, a Kalamáris Egyesület 1993-ban alakult.
Szervezeti missziónk, hogy elősegítsük a régióban működő alkotó és civil közösségek munkáját és érdekeinek érvényesülését, illetve, hogy programjainkkal segítsük a hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkóztatását.
Az egyesület programjaiban teret biztosít környezet és természetvédelmi, esélyegyenlőségi, foglalkoztatási, ifjúságvédelmi, valamint társadalmi problémákat érintő programoknak, melynek érdekében fejlesztő tréningeket, tanfolyamokat és egyéb fejlesztő programokat szervez, a Kelet-Magyarországon élők életkezdési, elhelyezkedési, továbbtanulási és egyéb életesélyeinek javítása érdekében.
Az egyesület célja, hogy jogi és intézményes kereteket biztosítson a fenti területeket érintő kezdeményezések, öntevékeny társadalmi akciók végrehajtásához, valamint ifjúsági közösségek, önszerveződő csoportok kialakulásához, fókuszálva az önkéntességre és az alulról jövő kezdeményezésekre.
Fejlesztő és mentoráló tevékenységünkkel hozzájárulunk közösségek, civil szervezetek létrejöttéhez és működéséhez, népszerűsítjük és fejlesztjük az önkéntességet, továbbá részt veszünk a vidék fenntartható turizmusának fejlesztésében, a helyi értékek megőrzése érdekében, bevonva a helyi közösségeket.
Létrehozói és koordinátorai voltunk/vagyunk a Regionális Ifjúsági Fórumnak. Tagjai vagyunk továbbá a nyíregyházi Civil Fórumnak, és négy évig a Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ funkciónk keretében a megyei Integrált Közösségi és Szolgáltató Tereket mentoráltuk. Egyesületünk állandó önkéntes bázisa 5-10 fő között mozog, állandó külső szakértőink között, pszichológus, szociológus, szociális munkás, településfejlesztő, és önkéntes menedzsment szakértő is megtalálható. Jellemző partneri kapcsolatainkra, hogy gyakran vagyunk kezdeményezői együttműködéseknek, hálózatoknak. Tevékenységeink megvalósítása során partnereink voltak többek között az E-Misszió Egyesület, a Szocio East Egyesület, a Gyermek-Mosoly Egyesület, Leveleki Ifjúsági Egyesület, a Human-Net Alapítvány, a Tabula Pláza Alapítvány, a Más-Mozaik Egyesület, a Hang-Kép Egyesület, a HAHA Egyesület.
Szervezetünkben a szakmai munka végzése és az adminisztrációs menedzsment különválik, és ezt követi a munkatársak, önkéntesek tevékenysége és munkamegosztása. Több projektünk konzorciumi együttműködésben valósult meg, kiegészítve és erősítve egymás erőforrásait.
Projektjeinket hazai, állami, önkormányzati szervek, az Európai Unió, és különböző hazai és külföldi alapítványok támogatták eddig.

Megvalósult projektjeink, tevékenységeink:
Fotók
nyíregyházi Ifjúsági Centrumot, majd Mustárház Ifjúsági Szolgáltató Központ működtettük 2002 májusától 2005 decemberéig, amely komplex információs és tanácsadó szolgáltatásokat és drogmentes szórakozási lehetőségeket nyújtott a fiataloknak. Az itt végzett tevékenységünk eredményének tekinthető, hogy 2004- ben az iroda a HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) teljes jogú tagja lett, majd 2004-ben az Eurodesk helyi végpontja.
2001-től működő programunk a „Zsebi, a zsebbe való infólap” elnevezésű ifjúsági magazin megjelentetése. A lap jellegzetessége mérete mellett (A/7), hogy fiatalok írták, szerkesztették, és fiataloknak szólt.
A Közoktatás Modernizációs Alapítvány támogatásával a Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ és a Kalamáris Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ifjúsági Kulturális és Diákújságíró Egyesület a 2002/2003. tanévben fejlesztési programot indított el a megye középiskolái számára. A demokratikus iskolákért fejlesztési program célja, olyan gyakorlati megoldások kidolgozása és bevezetése volt, amelyek az iskola demokratizálódásának erősítését szolgálják. A program pozitív és sikeres példák és tapasztalatok felszínre hozását célozta. A demokratikus eljárások kidolgozása és bevezetése során a fejlesztési programban résztvevők felkészültek az aktív szerepre az iskolai közélet formálásában.
A résztvevő iskolák munkája egyben segítségadás is lett azoknak az iskoláknak, amelyek a változó társadalmi környezetnek való megfeleléshez már találtak, vagy keresnek új eszközöket. A program végén, Kis Módszertár címmel módszertani segédletként hasznosítható útmutató készült az eljárások hasznosítására és átvételére.
2003. októberében mutattuk be a TÉR FESZTIVÁL – Ifjúsági Közéleti Légyitt programunkat, amely a fiatalok nyelvén, az ő aktivitásukra építve, az általuk használt és preferált kommunikációs csatornákon keresztül ösztönözte közéleti szerepvállalásra a helyi és a térségben élő ifjúságot, információt nyújtott az Európai Unió kínálta gyakorlati lehetőségekről. A program a civil, az állami és a magánszektor együttes megmozgatásával társadalmi összefogást kezdeményezett. A fesztivál kapcsán jelent meg regionális terjesztéssel a „Fehér Zsebi”, a Zsebi különszáma, amely az Európai Unió Fehér Könyvének adaptációja volt. Fiatalos nyelvezetével, képekkel, fotókkal igyekezett bemutatni a Fehér Könyv tartalmát.
2003. decemberében rendeztük a DIÓ-MÁK Tél Fesztivált. A Nemzetközi „Ne vásárolj semmit!” Nap keretében az E-Misszió Egyesület népszerűsítette az átgondolt és praktikus fogyasztói magatartásformákat. Ezt követte a Winterkiller a tavaszköszöntő, télbúcsúztató fesztivál.
2004. októberében rendeztük a NyüzsiMozsi Fesztivált, amely a Mustárház hivatalos megnyitója mellett, az önkéntességet volt hivatott népszerűsíteni a fiatalok körében. Ekkor jelent meg az Önkéntes Zsebi 5000 példányban.
2005. május elsején megrendeztük a Nemzeti Civil Alap támogatásával a Civil Társkereső megyei civil találkozót, mely egy egész napos szakmai és kulturális rendezvény volt a megye civil szervezeteinek aktív bevonásával. Erre az alkalomra jelent meg a Civil Zsebi 50.000 példányban az NCA támogatásával. 
Jelentős állomása volt ifjúsági szakmai tevékenységünknek a 2006-2007-ben a Nemzeti Civil Alap által támogatott fejlesztői projekt: Az észak-alföldi Regionális Ifjúsági Fórum stratégiai fejlesztése címmel. A program során kb. 15 ifjúsági közösséggel, szervezettel találkoztunk, akik a projekt során szervezett képzéseken vettek részt a régió három megyéjéből.
2006-ban az Észak-alföldi Regionális Tanács által kiírt „Az ifjúsági munka területén végzett mentor típusú szolgáltatások támogatására” kiírt pályázat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében segítettük a programban résztvevő hat ifjúsági civil szervezetet.
Mint koordináló szervezet 2005 és 2010 között működtettük a Az Ötlet Regionális Önkéntes Programot az Észak-alföldi régióban, mely során több, mint 80 munkanélküli fiatalt vontunk be közhasznú fogadószervezetek munkájában, hogy önkéntes tevékenységük révén munkatapasztalatot szerezzenek, kulcs és munkakompetenciáik fejlődése által.
2008-ban a Kalamáris Ifjúsági Egyesület Demokratikus Ifjúsági Alapkurzus Fiataloknak címmel egy képzési programot valósított meg az észak-alföldi régióban, melynek célja az ifjúsági közösségek felkészítése állampolgári szerepvállalásra, továbbá ifjúsági közösségek, ifjúsági csoportok tagjainak felkészítése volt a formális és informális részvételi formák lehetőséginek kihasználására a nem-formális oktatási és nevelési módszertanra épülő projekt megvalósításával.
2007-2008-ban a Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával Civili - A civilekről világosan címmel egy 7 részes, a civil szférát bemutató filmsorozatot készítettünk. A filmet a fiatalokon belül is elsősorban a középiskolás korosztálynak szántuk. Nemcsak bemutatni kívántuk a harmadik szektort, de a film adta eszközökkel aktív részvételre is buzdítjuk őket közvetlen környezetükben.
2010 januárjától a nyíregyházi Szocio-East Egyesület konzorciumi partnereként veszünk részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum tevékenységében, amelynek legfőbb feladata az önkéntesség eszméjének terjesztése.
Egyesületünk az Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont címbirtokosa és működtetője.
2010-ben “A hétköznapi EU, ahogy én látom” címmel pályázatot hirdettünk a régióban élő fiataloknak. A pályázat célja, hogy a fiatalok kifejezzék, miként élik meg az Európai Unió adta lehetőségeket, változásokat. A programot a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta és 28 pályamű érkezett
Irodánkban elérhető Eurodesk Információs Pont is, amely szolgáltatás az internetes információk biztosítását, közvetlen pályázati és ifjúsági projekt tanácsadásokat is jelent a hozzánk betérőknek.
EVS – Nemzetközi Önkéntes Szolgálat keretében küldő szervezetként vettünk és veszünk részt a régióban élő fiatalok önkéntes szolgálatának szervezésében.
2009-ben és 2010 májusáig forrástámogatással, azóta anélkül működtetjük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központot. A támogató munka elsősorban a vidéki településeket célozza, azokon az ifjúsági közösségeket, az integrált közösségi tereket, ifjúsági közösségi tereket, ifjúsági információs pontokat, valamint az önkormányzatok hivatalait és intézményeit.
2010-ben zártuk le a Közösségfejlesztés Kalamáris módra című projektünket, amit Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával zajlott. A program teljes időtartama 20 hónap volt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen két napos mini fesztiválokat szerveztünk.
A kiválasztott 10 településen ifjúsági közösségfejlesztések zajlottak.
A “Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" című projekt kapcsán a Kalamáris Egyesület Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal kötött konzorciumi megállapodás keretében a belvárosban zajló programsorozatot indítottunk.
2010. június 5-én, július 3-án és augusztus 7-én a Belvárosi Pocolóban a Kossuth téren színes programok várták a fiatalokat egész nap, este a könnyű zenei koncertek zárták a programot.
Kölcse Nagyközség Önkormányzata a Kalamáris Egyesület közreműködésével fejlesztő napközis tábort szervezett kölcsei, fülesdi, sonkádi gyerekeknek a művelődési ház udvarán augusztus 23-28-án. A tábor célja az volt, hogy a táborban résztvevőkben fogalmazódjanak meg lakóhelyük iránti szeretetüket felerősítve olyan megoldások a helyi problémákra, amikben ők maguk is részt tudnak venni. A programot az ÚMVP Leader pályázati forrása támogatta. Kölcsén 2009-2010-ben a RIT támogatásával segítettük a helyi gyermek és ifjúsági önkormányzat megalakulását és ifjúsági napok szervezését.
A 2010-ben fejeződött be az NCA és az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával a Regionális Ifjúsági Fórum fejlesztését szolgáló 2009 őszén induló programunk is, amelynek célja, hogy találkozási alkalmat teremtsünk együttműködések, kapcsolatteremtések kialakulása céljából a szervezeteknek.
Régiós ifjúsági szakmai partnereinkkel közösen, NCA forrásból 2010-ben elkezdődött egy közös regionális ifjúsági weboldal létrehozása, amelyen a régióban fellelhető ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások, rendezvények, információk találhatók. A www.vifihaz.hu elnevezésű honlap kialakításában fiatalok és ifjúsági szervezetek is részt vettek.
2010-11-ben zajlott a Pénz, paripa, eper c. képzési programunk az NCA támogatásával, amelynek célja volt, hogy gyakorlatlan, új civil szervezeteknek adjunk át ismereteket a pénzügyi, számítástechnika, projektmenedzsment, önkéntes menedzsment, érdekképviselet, társadalmi részvétel témakörökben. 
2011. tavaszán zajlott a „Tehetséges, mint a nap” című, középiskolás fiatalokat bevonó tehetség gondozó programunk, az Oktatásért Közalapítvány támogatásával, mely során nyíregyházi fiataloknak volt lehetőségük képességeik, kompetenciáik fejlesztésére.
2011. augusztusában valósult meg az NCA támogatásával a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei ifjúsági szervezetek önkéntes menedzsmentjének fejlesztése című képzés, melynek célja az ifjúsági szervezetek önkéntes fogadó kapacitásának fejlesztése volt.
2011-2012-ben az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek szakmai támogatását végeztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az EMMI pályázati forrásainak segítségével. Tematikus találkozókat, és szakmai tapasztalatcseréket szerveztünk, főként az ifjúsági feladataik segítésére.
2012-ben megvalósult ifjúsággal foglalkozó projektjeink a „Kalamáris Akadémia” – Ifjúsági kompetencia fejlesztés az észak-alföldi régióban, valamint az IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak minőségi fejlesztése.
2012. novemberében egyesületünk az ifjúságügy területén együttesen kifejtett eredményes, példamutató szakmai tevékenységéért az Emberi Erőforrások Minisztérium által Miniszteri Dicsérő Oklevélben részesült.
2012. júniusától 2013. novemberéig tartó projektünk a „Családi erőforrásközpont Nyíregyházán” című, a Nyírségi Nőket Segítő Egyesülettel konzorciumban megvalósuló programunk, amelyben a fiatal kisgyermekes családokat és a családalapítás előtt álló fiatalokat értük el információkkal, szolgáltatásokkal, képzésekkel, fejlesztésekkel.
2013-14-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő nyírteleki és vásárosnaményi, sényői, napkori, nyírtéti, nyírturai önkéntes pontok munkájában működtünk, működünk közre, önkéntes és fogadószervezeti felkészítő foglalkozások megvalósításával.
2014-ben Debate Youth Line címmel ukrán-román-magyar együttműködésben megvalósuló ifjúsági projektünkben a vitakör (a disputa) módszer használatára kívánjuk a figyelmet felhívni és a határmenti együttműködésben a módszert alkalmazni.
Készült a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.